Protestantse Kerken België | Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

Ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode sprak ds. S.H. Fuite een rede uit over heden, verleden en toekomst van de VPKB. Het werd een openhartige inkijk in het reilen en zeilen van onze kerk tijdens een plechtige samenkomst. De voorzitterj schetste de kerk waar hij leiding aan geeft als tolerant, democratisch en zeer divers. Protestanten horen bij elkaar, maar kunnen onderling sterk in opvatting en gewoonte verschillen. Die diversiteit zien ze als ontbeerlijk en als een rijkdom, maar het is ook de zwakte van deze kerk: men heeft er moeite mee van zichzelf een duidelijk profiel voor de buitenwereld te tekenen. Toch is de Protestantse kerk niet naar binnen gekeerd. Ze weet zeker mensen te troosten in hun levensomstandigheden, maar heeft weet van de wereld van vandaag, die vraagt om verantwoordelijk en sociaal te handelen. De maatschappelijke betrokkenheid wordt niet alleen plaatselijk gevoeld, men heeft in allerlei werkgroepen ruimschoots aandacht voor problemen van mondiaal karakter. Protestanten werken plaatselijk in de tallozen kleine gemeenten, maar denken ruimhartig en wereldwijd. Dominee Fuite zag ook donkere wolken. De overheid heeft de laatste tijd de neiging om minder geld aan aalmoezeniers bij het leger en in gevangenissen ter beschikking te stellen. De radio- en tv-uitzendingen zouden in 2016 niet meer gesubsidieerd worden. Er is een tendens godsdienst als een luxe te beschouwen, niet erg belangrijk meer voor een samenleving, die vooral in economisch nut denkt. Als kerk heb je dan de neiging je bestaan te moeten bewijzen, maar dat raadde de spreker af: wij zijn een aantrekkelijke kerk en we staan ergens voor. Wat ons verbindt, zo eindigde de toespraak is de 'man van Nazareth' die de wereld nog steeds inspireert. In hem is duidelijk dat ieder mens "zich welkom mag weten bij God".

Wie de hele toespraak wil lezen kan hem hier in PDF vinden.


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be