Protestantse Kerken België | Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

U kunt deze ook downloaden in een PDF-bestand.

Als u de dienst nog eens wilt beluisteren of bekijken, dan vindt u hem hier.

Tenslotte geven we de afbeeldingen te zien, die in deze dienst gebruikt werden. De kunstwerken zijn van de beeldend kunstenares Jolan van Elk.

 

De preek van ds. Fuite:

Gemeente,

Donker was ‘t nog toen ze in de vroege morgen naar het graf liep. Maria van Magdala. Gekomen om Hem te bewenen, blijkt de steen weggerold… Er is niéts meer! Ze rent terug. ‘Ze hebben de Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben’. Haar paniekverhaal brengt Petrus en een andere leerling op de been. Beide mannen bevestigen de feiten. Hij is helemaal weg! Dat was ‘ie al.
Dood is dood, toch? Maar nu is àlles vervlogen. Zelfs als een dode is Hij hen ontnomen. Beide mannen weer naar huis. Vol verbeten pijn. Maria - van wie viermaal gezegd wordt dat ze een wenende is - zij blijft,… dralen bij het graf. Moeilijk om een dode echt los te laten. Zeker bij een leeg graf. De ultieme leegte. Er is geen adres, waar moeten je tranen heen? ‘Ze hebben de Heer
weggenomen!’

Vroeger hadden we hem nog, kon ik nog geloven, toen alles nog rond deze aarde draaide en er natuurlijk een hemel was. Ik een kind en wat wàs ‘t allemaal waar! Maar nu … ? Kan ik nog geloven? Ik weet teveel. En voor de tweede maal roept Maria het uit. Woorden stikken van verdriet: ‘Ze hebben mijn Heer weggenomen!’ Tot driemaal toe: ‘Zij hebben weggehaald en ik weet niet’.
Weg is hij. Niéts is er nog. En wij, kerkmensen in 2014, wat doen wij hier nog? Dralen in de graftuin? Wie zoek je? Is er iemand in de kosmos? Mijn verstand zegt: 'Neen, jongen,…' En de wereld om mij heen leert mij: 'Neen, jongen, dat kan helemaal niet'. En wat ik hoor en lees en zie,... toont mij beangstigend vaak een ramp van een wereld. Er worden zoveel eigentijdse kruisen opgericht, er is zoveel onrecht. Mijn hart zou wel willen, maar alles in me zegt: 'Neen, jongen…'

Hoe doorgaan nu ‘God’ voor jou zoveel aan zekerheid heeft ingeboet? Hoe doorgaan in een leven waarin je, als Maria, iemand kwijt raakte van wie je zo hield en nog houdt? Hoe doorgaan in een leven waarin je geen contact meer hebt met je kind? Er is zoveel dood. Hoe doorgaan in een leven waarin je psychisch zo gekwetst bent? Vul zelf maar in wat je hier wilt horen. Hoe moet ‘t verder? Je
kan niet meer terug en je kan niet vooruit. Dat is dralen bij het graf. Uit liefde. In ons land, net als in de ons omringende landen, worden kerkgebouwen leger en leger. Er worden kerken omgebouwd tot parkeergarages, tot boekhandels, tot restaurants. Kwijt… Tot driemaal toe: ‘Ze hebben de Heer weggenomen en ik weet niet….’ Helemaal kwijt. ‘Ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben’.

Daar staat Maria. Waarom is het dit, waarom geen ander verhaal? Waarom moet ‘t zo’n zoéktocht zijn. Die verwarring, zo’n verdriet, zo àlles kwijt? Waarom wordt er niet verteld dat Jezus – die toch altijd zo met ontferming bewogen was – de twee mannen gauw achterna snelt? Hij wéét toch dat ze kapot gaan, sterven van verdriet om de feiten… Ik had niet kunnen wachten als ik Jezus was. Dit kun je toch niet aanzien! Zulke prima kerels,… gebroken, door zijn dood, ook door hun eigen leven en wat ze daarin hebben gedaan, niet hebben gedaan,… Hij laat Petrus gewoon lopen.

Maar vooral: waarom komt hij hiér de van verdriet stikkende Maria niet écht tegemoét, inééns? Ik zou niet hebben kunnen wachten als ik Jezus was. Zo’n prachtig mens, Maria, wegschrompelend... Ja, waarom stààt Hij daar niet gewoon, aan de ingang van de tuin, in alle vroegte – zachtjes fluitend, met zijn rug tegen een boompje - zodat Hij het eerste is wat Maria ziet en zij er gewoon niet naast kàn kijken? … Omdat iedereen zélf moet leren ontdekken dat Hij leeft. En dàt wordt ons in een verhààl verteld. En het verhààl wil jou en mij zeggen dat hij hiér is. Dat tussen ons, hij leeft. Alleen… ‘En Maria zàg Jezus staan, maar wist niet dat het Jézus was’. Zo verwacht ze hem niet. Zo en zomaar … Ze duwt hem weg in wat voor haar de gestalte van de tuinman moet zijn. Ze kijkt hem aan en kijkt aan
hem voorbij. Hij voldoet niet aan haar beeld van hem. ‘En Maria zàg Jezus staan, maar wist niet dat ‘t Jézus was’.

Weer zegt ze: ‘Zij hebben – mijn - Heer weggehaald en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben’. Weten wij nog waar zij hem gelegd hebben? En die ‘zij’, wie zijn dat? Dé anderen, dé maatschappij, dé secularisatie? Of heeft niémand hem weggenomen, maar - net als Maria - moeten wij ànders kijken? ‘En Maria zag Jezus staan, maar…’ Daar had ze Hem niet verwacht. En precies dàt is wat dit

verhaal met ons wil. Wij stoppen de Man van Nazareth en alles waar Hij voor staat, vaak veilig weg in
een graf, in een hoekje van je leven. In een dogma, een gebouw,... of je zet Hem opzij voor later, als je wat ouder bent. Of je laat Hem tot verleden behoren. Maar daar is Hij helemaal niet. Er moet iets met jezélf gebeuren. Het gaat niet om een spektakel wat wij helaas gemist hebben, omdat wij ruim
2000 jaar te laat leven en op de verkeerde plek. Neen, ‘dat Hij is opgestaan’ en wat dat betekent, moet ieder zélf ontdekken. Petrus zal daar op ‘n heel andere wijze achter komen dan deze Maria, dan Thomas, dan… al die mensen met name genoemd, doorlopend tot hier en nu.

Waarom loopt Jezus zo meteen niet midden op de dag voor ieders ogen de markt van Jeruzalem op? Niet meer te stuiten, iedereen gelovig. Een mega ‘Jesus-happening’. Om dàt soort geloof gaat het niet! Het is onrecht doen aan Pasen te menen dat jij moet geloven dat ‘hét léven’ - wat dat dan ook moge zijn - het wint van ‘dé dood’. Is dat dan niet zo? Nou, in elk geval is dat nog geen Pasen.

Neen, dit leven, deze liefde van God wint het. En dan heel concreet: deze Jezus van Nazareth, deze manier van leven wint het, is niet kapot te krijgen. En jij wordt geroepen tot dàt leven. ‘Maria’ zegt Jezus, ‘houd me niet vast. Als je van me houdt, houd me dan niet vast. Sluit me niet in, sluit me niet op!’ Maar zie mij telkens weer - en niét voorbij - in anderen. Houd me niet vast, maar leef zélf, leef zelf mijn nabijheid uit. Sluit me niet op in een vast beeld. Het graf is leeg... Nooit zul je mij vinden, bevroren, in de kilte van voorbij; altijd opnieuw zal ik er zijn, telkens weer te zoeken, telkens anders, in andere mensen, in andere situaties, op andere plekken, in andere gebouwen, in andere dingen die oplichten in je leven. Telkens zal ik er zijn,… Zo en zomaar, gewoon om de hoek,… in de tuin,… in de stad,… in je leven… en in je dood’.

Dat is Pasen, dat is leven, écht leven: al blijft er mij niets over, al weet ik ‘t allemaal niet; al pluk ik dan eens de dag, lach en spring …, dan weer zak ik teleurgesteld als een plumpudding in elkaar; al is deze wereld voor velen een Golgotha en weet ik niet wat ik daaraan kan doen, en al wil ik soms ook niet weten wat ik er aan kan doen; al worden mijn hoopvolle gedachten me vaak ontroofd, al weet ik soms niet wie ik ben en heb zo weinig om me aan vast te houden… maar ik wil proberen U te zoeken, als de Levende, en mensen te beminnen. Al hangt er soms een zware angst over mij heen dat alles, àlles leeg is, en vergeefs… Toch, zo wil en zal ik proberen U te zoeken, als de Levende. Ik wil leven zoals U, een open en kwetsbaar mens. Ik zal opkomen voor wie vernederd worden, ik zal iedereen recht in de ogen zien en vechten tegen elke vorm van discriminatie. Ik zal opstaan tegen onrecht, verbonden tot in m’n diepste binnenste met allen die verschopt worden. Ik kàn niet anders. Ik zal
muren tussen mensen afbreken totdat ik - zoals U - zèlf gebroken word. Al ga ik door de dood, de pure leegte, al heb ik niets meer in handen, al rest mij niets, en … al zal er van mij niets overblijven… altijd zal ik van U zijn.

Amen

 


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be