Protestantse Kerken België | Gewoon geestdriftig

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

Roekeloos smijt Jezus met zijn krachten, onverantwoord naief. Alles hoopt hij, nutteloos ligt hij wakker in de nacht, mateloos veel energie verspilt hij: hij vermenigvuldigt broden voor de ogen van massa's mensen, die er even later blijk van geven er verder helemaal niets aan te hebben overgehouden. Dat, terwijl hij hen voorafgaand aan de maaltijd ook nog ellenlange verhalen had verteld.
Uren, dagen, maanden en jaren is hij op pad met zijn leerlingen. En maar woorden spreken, vragen stellen, luisteren, aandacht, energie ... voor hen als groep en voor ieder apart, even terijde van de groep. Dan met deze, dan weer met gene;  ieder van hen zo verschillend van de rest, elk met een eigen karakter, met een eigen achtergrond en met door het leven opgelopen wonden. Al die aandacht, zorg, bezorgdheid, vriendschap, liefde, o zo diepe liefde. En het resultaat? Uiteindelijk laten ze hem één voor één in de steek, gaan op in de massa, levend van brood alleen.
Dat de vreemde, ongezien ruimhartige Geest van die totaal onberekende en onberekenende Jezus mensen bevliegt, dát is Pinksteren.
Uiteraard weeg je als individu en samen als Kerk af waarin je wel en niet je tijd, energie en geld investeert. Niemand heeft gezegd dat geloven als een kind betekent, dat we onze hersenbanen niet zouden moeten ontwikkelen of onze levenservaring moeten vergeten. Toch is geloven ten gronde een uiterst gezonde vorm van naïviteit, waarbij veel energie, aandacht, tijd en/of geld verloren gaat. Maar zo en niet anders bewoog de Heer der kerk zich over deze aardbol. Hem van wie wij belijden dat hij ons leerde wat leven is, deed niets anders dan zaaien. Al die opbeurende woordjes, momentjes van aanwezigheid, fragmentjes belangeloze tijd voor een ander, gewoon, strategieloos, open, kwetsbaar, zaaiend in weer en tegen de wind. Laat maar waaien. En ja, er valt heel wat zaad op de weg en op de rotsstenen ... en ja, inderdaad, dat levert niets op. Het zij zo. De ware kerk des Heren is een warme kerk en die rekent niet zoveel.
Overigens, als er één ding is waaraan een kerkgemeenschap in Noordwest-Europa in onze tijd haar aantrekkelijkheid ontleent, is het aan de warmte van het anders zijn te midden van een voor wat, hoort wat-samenleving. Wij, volgelingen van de man uit Nazareth, leven van de gift, van de gave en dus van het geven, zomaar, om niet. Of, zoals onze voorouders het verwoordden: van genade. En laat dat nu - uitgerekend - zijn wat ook de kerk is toevertrouwd. Gewoon dóen, Geestdriftig, bezield, bevlogen gewoon doen.

Ds. Steven H FUITE
Voorzitter Synodale Raad


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be