Protestantse Kerken België | Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

 Met die woorden geeft de Vulgata, de oude Latijnse vertaling, de beginregels van Spreuken 6 weer. Kortom: Waar mensen zich afhankelijk van elkaar maken, verkeren vrienden in vijanden of: waarom verstandige mensen liefst geen lening aangaan binnen de familie. Dat is wat in de taal van Spreuken 6 wordt omschreven als ondoordachte borgstelling.

Heb je toch zoiets ondoordachts gedaan, zit er niets anders op dan dit onverwijld te corrigeren. Verneder je staat er letterlijk, gevolgd door de oproep om, in strijd met alle ongeschreven regels over waardigheid - in het oude oosten nog enkele dimensies dieper dan hier en nu bij ons - te gaan zeuren, herhaaldelijk aan te bellen, rammen op de deur, drammen tot de schuldenaar zélf zijn problemen oplost, en ... die van jou.
Maar dat vernederen, dat moet je dan wel gaan doen. En dat is lastig, want hoe krijg je jezlef zover? Zolang alles gaat zoals het moet gaan en we trots zijn op onze activiteiten, zijn we één en al daadkracht. Maar wat indien er een verkeerd besluit werd genomen? Menigeen kiest ervoor die werkelijkheid te ontkennen, uit angst voor de korte pijn, voor de confrontatie, uit schaamte, voor de schande ...
En daarom klinkt het: Ga naar de mieren, luiaard. Daarmee wordt geen nieuw onderwerp aangesneden. Het boek Spreuken bevat aanmerkelijk minder losse flodders dan vaak gedacht. Ga naar de mieren, luiaard. Daarmee opent een nieuwe alinea in een doorlopend verhaal. Alleen zijn we nu 'n fase verder. Het Hebreeuwse begrip vertaald met lui heeft weinig van doen met dolce far niente. Hoe heerlijk een broodnodig kan het zijn om eens lekker niets te doen en ik wens u allen van harte een deugddoende zomertijd, ieder op zijn manier, hetzij actief of lui, ieder onder zijn eigen vijgenboom, in zijn eigen tent, vakantiehuisje, de bergen intrekkend of liggend aan het water! Wat Spreuken 6 met luiaard wil zeggen, beschrijft de angst om kansen ook echt te grijpen. Dat hoor je ook in de manier waarop hij - het personage komt nogal eens terug - elders getypeerd wordt. Even verderop klinkt het: De luiaard zegt: buiten loopt er vast een leeuw, en blijft dus binnen. Kortom: altijd ziet hij moeilijkheden op de weg, voelt zich bedreigd, geviseerd, is zielig. Wie echter goed naar hem kijkt, ziet dat hij zélf zijn toekomst vergooit.

Met veel dichterlijke vaardigheid wordt beschreven dat de luiaard niet plataf werkschuw is. Niet de weigering, maar het uitstel om aan de slag te gaan, kenmerkt hem: Nog even slapen, nog een beetje rusten ... En laat dat nu letterlijk hetzelfde zijn wat net nog tegen de al te lichtzinnige borgsteller werd gezegd. Toen nog als oproep: Ga niet slapen, gun je zelf geen rust.
Prachtig geschreven! Er zit verval in de tekst van Spreuken 6. Je zakt als lezer steeds dieper. Iets ondoordachts niet rechtzetten, de werkelijkheid ontkennen, angst voor de zure appel, die lamlendigheid leidt tot isolement, met misschien een grote neiging tot gekunstelde zelfrechtvaardiging. En dat is dan weer een bron voor kwaadaardigheid. Onbedoeld verkeerd handelen niet rechtzetten, fouten niet toegeven, ook niet aan jezelf, bereidt uiteindelijk het bewust verkeerd handelen voor. En omkeer is steeds moeilijker. Daarvoor is namelijk steeds meer kracht nodig en die laat zich in elke volgende fase juist steeds minder makkelijk bijeenschrapen.

Maar het kan nog goed komen. Met vlijt en vooral met discipline. De luiaard moet zich laten gezeggen door de mieren. Niet om zich een leven lang af te beulen, wel om terug te komen bij wijsheid. Want ten diepste heeft wijsheid er alles mee te maken dat je weet hoe met de goede gaven van de Schepper om te gaan, dat je die goede gaven benoemt, jezelf wilt verstaan als staande in een zinsverband als een gewild, bedoeld en gewenst mens. En dat heeft niet zozeer met slimmigheid te maken, maar met echte wijsheid, met je houding. Van binnenuit, integer, niet opgelegd: Er is onder de mieren geen leider, geen aanvoerder, geen koning. Het gaat erom dat je je als mens door je fouten en je zorgen niet tot een eenzame luiaard op weg naar verbittering laat maken, met een steen op je hart.
Kies in Gods naam voor de vrijheid en gun het jezelf om in jezelf een open en eerlijk mens te ontmoeten.


Ds. Steven H. FUITE
Voorzitter Synodale Raad


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be