Protestantse Kerken België | 40 dagen met Jeremia

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

Wanneer het erom gaat vanuit de relatie tussen het Eerste en het Nieuwe Testament het leven, lijden en sterven van Jezus te belichten, wordt doorgaans dankbaar en terecht gebruik gemaakt van aangrijpende passages uit het Bijbelboek Jesaja over de lijdende knecht des Heren. Veel uitleggers zien in de lijdende knecht een metafoor voor het volk Israël van destijds; de rond deze al dan niet historische personen gebruikte motieven van het lijden worden dan gerealiseerd gezien in het lijden en sterven van Jezus. En inderdaad, in het schetsen van de intensiteit van het lijden, het geschopt worden, de onnavolgbare eenzaamheid, de weerloze overmacht van het zwijgen, is Jesaja onovertroffen en de parallel met de evangeliebeschrijvingen erg groot.
Echter, tijdens zijn leven doet Jezus meermaals sterk denken aan de profeet Jeremia, die optrad rond de tempelverwoesting van 587 v.Chr. Zo klinkt in het rijtje antwoorden op Jezus' vraag: "Wie zeggen de mensen dat de Mensenzoon is?" Ook de naam van deze profeet. En vooral als het erom gaat te schetsen wat dit lijden hem kost, vormt Jeremia een belangrijk referentiekader. Zowel Jeremia als Jezus schetsen de nakende verwoesting van de stad en de tempel die zij zo beminnen, omdat zij zoveel meer zijn dan stad en tempel. Dat leidt bij Jezus tot de tranen die hij weent over wat de stad te wachten staat, van een voortdurende confrontatie met de gevestigde leiders tot de tempelreiniging. Overigens gaat ook de bekende uitspraak van Jezus, dat het huis van zijn Vader tot een rovershol is gemaakt, terug op Jeremia (7,11).
De bij Jeremia reeds zo kenmerkende sterke identificatie van boodschap en boodschapper zal Jezus doortrekken, tot op het einde. Hij deelt zich uit aan en eet met het uitschot van de samenleving en zal de verwoesting van de tempel met zijn eigen levenseinde vertalen en belichamen. Wat Jeremia uitroept, verheft Jezus tot een zijnswijze, door met lichaam, daad en woord volkomen één te worden in de hartenkreet dat het – naast al het vaak terechte beuken tegen instituten en instellingen – toch ook een persoonlijke, innerlijke verandering is, die vrijheidsbeleving mogelijk maakt en je in de ruimte zet om anderen die vrijheid voor te leven. De offervaardige wijze waarop Jezus dit doet geeft een onvergelijkelijke inkijk in het hart van God, waarvoor Jeremia ver moet terugwijken. En wij ook, met ontzag, elk jaar opnieuw. Ook in deze Veertigdagentijd zijn er in kerk en huis talloze leesroosters te volgen.
Zelf neem ik me voor om gedurende deze weken telkens een stukje uit het Bijbelboek Jeremia te lezen, me daarbij beperkend tot de poëtische gedeelten. Er valt veel over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) te zeggen, maar deze maakt in de bladspiegel prachtig zichtbaar dat dat profetie krachtig poëtisch is, en in de vertaling hoe zeer goede poëzie onuitputtelijk verdiepen en ontroeren kan.

Ds. Steven H. Fuite, voorzitter synodale raad.


Website vernieuwd

Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer
Homoseksualiteit en het predikambt

Homoseksualiteit en het predikambt

Op zaterdag 13 juni a.s. wordt in de Protestantse Kerk Brussel een synodevergadering gehouden met als thema ‘Homoseksualiteit en inzegening in het predikambt’.

→ lees meer
Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Interview op Radio 1 met de voorzitter op 17 december

Deze keer de VIVA VOX: in de uitzending van PRO op Radio 1, woensdagavond 17 december, om 20.03 uur - een interview met de voorzitter van de VPKB

Verder de toespraak ter gelegenheid van de viering van 175 jaar Synode

→ lees meer
Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs

Gedachten bij Spreuken 6, 1-11
Een in de roes van het moment gedane belofte, een lichtzinnig toezegging die niet waargemaakt kan worden berust meer op zelfoverschatting dan op werkelijkheidszin, kan pijnlijke gevolgen hebben. Als je borg staat voor je vriend, geef je je hand aan een vijand.

→ lees meer
Gewoon geestdriftig

Gewoon geestdriftig

Het evangelie tekent ons in Jezus een mens die al goed doende rondgaat. Zijn kracht is zijn authentieke liefde, waarmee hij mensen dieper liefheeft dan zichzelf. Hij neemt geen genoegen met wie iemand is, maar als dromer en ziener kijkt hij door wie iemand nu is heen, om te zien wie hij/zij zou kunnen worden. En af en toe lukt het hem om iemand daar nog te brengen ook. Maar zulke momenten, als bijvoorbeeld met Zacheus, zijn schaars.

→ lees meer
Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Paaspreek Voorzitter ds. S. Fuite

Op Paasmorgen werd de dienst in de Graanmarktkerk door Eurovisie uitgezonden. Ds. Steven Fuite was de voorganger, in samenwerking met talloze gemeenteleden, die de dienst verzorgden en inhoud gaven. Onderstaand drukken we zijn preek nog eens af.

→ lees meer
40 dagen met Jeremia

40 dagen met Jeremia

Deze maand gaan we de Veertigdagentijd binnen om met eerbied en ontzag het geheimnisvolle kernverhaal van ons christelijk geloven af te tasten.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be