Protestantse Kerken België | Werking

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Leven en dood

Leven en dood

In deze rubriek zijn verschillende standpunten verzameld rondom het thema leven en dood. De laatste jaren worden onder invloed van een verdwijnend algemeen zingevingskader nogal wat vragen gesteld over de cruciale momenten in een mensenleven. Dood en geboorte zijn de thema’s die dan het meest aan de orde komen. Het spreekt -gezien de actuele politieke discussie- vanzelf dat de vragen rond euthanasie hier het meeste aandacht krijgen.
We willen u op deze plaats informeren vanuit een protestantse visie, zonder daarbij te spreken van hét protestantse standpunt. Gezien de aard van het protestantisme bestaat dat namelijk niet.
Daarom kan u hieronder bijbelse achtergronden terugvinden bij het thema en beschouwingen die van daaruit proberen de lijnen door te trekken.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be