Protestantse Kerken België | Organigram

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
organigram Kerkenraad Gemeentevergadering Bestuursraad Lokale Gemeente Districtsvergadering Districtsbestuur Moderamen synodevergadering Synodevergadering Synodale Raad ARPEE Overheid

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be