Protestantse Kerken België | Werking

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Algemene Kerkvergadering (AKV)

Algemene Kerkvergadering (AKV)

Een Algemene Kerkvergadering (afgekort AKV) is een Belgische Kerkendag (meestal om de 2 jaar georganiseerd) waar protestanten vanuit Vlaanderen en Wallonië samenkomen om één dag samen het geloof te vieren, te leren en te delen.

→ lees meer
De vrouw in het ambt

De vrouw in het ambt

Inhoud
1) De vrouw als predikant in de VPKB in heden en verleden, door ds. A.R. Beukenhorst
2) Met andere ogen: De emancipatie van de vrouw en het Belgisch protestantisme, door dr. Guy Liagre
3) De vrouw in het geding: Een evaluatie van het decennium ‘Kerken solidair met vrouwen’, zijn impact op de conferentie van de Wereldraad in Harare en een blik in de toekomst, door mevr. Jeannine Rogier
4) ‘Moeder Aarde’ en het lichaam van God, door prof. dr. Anne Marie Reijnen

→ lees meer
Het ambt in de VPKB

Het ambt in de VPKB

Dr. Eddy Van Der Borght schreef het artikel “25 jaar zoeken naar aangepaste ambtsstructuren.”

→ lees meer
Kap - Kamp 2010

Kap - Kamp 2010

Een verslag van het KAP-kamp 2010 in Zuid-Afrika door deelneemster Greetjeminke Kuijk

→ lees meer
Kerkenraadslid van dienst

Kerkenraadslid van dienst

Het was tijdens de cursus voor ambtsdragers in de Denderstreek. Iemand vroeg : “Kunt u daar eens iets over zeggen, over wat dat nu is, een kerkenraadslid van dienst ? En wat je dan moet dan ? Bij ons in de kerkenraad praten we daarover.”
Hieronder geef ik een paar gedachten en suggesties weer. Misschien helpt het om in de kerkenraad nog weer nog eens door te praten op wat al zo lang ‘nu eenmaal zo gaat’, of is het een idee om het samen met nieuwe kerkenraadsleden eens door te lopen.

→ lees meer
Vacatures

Vacatures

* De Protestantse Kerk in Roeselare heeft een vacature voor een voltijdse predikant (m/v)

→ lees meer
Vrijwilligerswerk in het protestantisme

Vrijwilligerswerk in het protestantisme

Niet alleen in de sociale, maar ook in de kerkelijke dienstverlening is de vrijwilliger niet meer weg te denken. Beide vormen van vrijwilligersengagement hebben zelfs in zoverre met elkaar te maken, dat de meeste vormen van sociale dienstverlening oorspronkelijk uit het kerkelijk leven zijn voortgekomen. Vrijwilligers zijn zowel in onze samenleving als in onze protestantse en katholieke kerken ondertussen onmisbaar geworden. Geen enkele vorm van wezenlijke uitbreiding van sociale of kerkelijke dienstverlening kan nog zonder vrijwilligers.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be