Protestantse Kerken België

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Oog hebben voor het verleden

Luther en de joden Luther en de joden

Tijdens de forumavond op donderdag 1 december 2017 las ds. S.H. Fuite, voorman van de Protestantse kerken in België, een opvallende verklaring voor. Hij nam daarin afstand van die uitspraken van Luther, die men gerust als anti-joods kan beschouwen.

→ lees meer

Synode november 2016 Synode november 2016

Op de VPKB synode van 13-14 november passeerde een tekst die weinig discussie uitlokte en plechtig werd aanvaard. Eigenlijk staat er in deze tekst wat alle protestanten allang dachten: tussen Protestanten en Katholieken zit nog maar weinig verschil. Dat lag vroeger wel anders! Zeker 500 jaar geleden. Het ging om een verklaring die al in 1999 is ingediend door Lutheranen en Rooms Katholieken. Men vond dat de kwestie van Luther eigenlijk niet meer echt actueel was en in feite nauwelijks meer bestond. We herinneren ons even waar het Luther in 1517 om ging: de leer van de rechtvaardiging van de mens. Wij zijn zondaars, zo vond Luther, en voor ons heil zijn we aangewezen op de genade van God. Hij neemt daarmee ons lot in handen en niet wij. Goede werken hoeven we niet meer toe te voegen, al hoort bij een christelijk leven in genade, dat je je daarnaar gedraagt.

→ lees meer

Samenwerken in de toekomst Samenwerken in de toekomst

Al langere tijd wordt er in onze kerk gesproken over de samenwerking tussen de gemeenten. Veel gemeenten krimpen en komen met ledenaantallen die ons aanzetten om de taken en lasten beter te verdelen. We zijn niet de enigen. Ook in de katholieke kerk wordt het model toegepast. Onlangs richtte de bisschop van Gent bij bisschoppelijk decreet tien dekenaten op ter vervanging van de bestaande 34 dekenaten die de 424 parochies in het bisdom overkoepelden. Dat zien we ook in andere steden en gebieden.

→ lees meer

Rea - project voor ex-gedetineerden Rea - project voor ex-gedetineerden

Rea is het Hebreeuws voor ‘naaste’. Met dit project wil de VPKB in samenwerking met andere organisaties werk maken van nazorg voor ex-gedetineerden. Met een facebookpagina wil de organisatie informatie geven aan VPKB gemeenten die werk willen maken van nazorg voor ex-gedetineerden door het delen van initiatieven en activiteiten.

→ lees meer

Refo What Refo? Refo What Refo?

Voor de Algemene Kerkvergadering 2017, werkt de voorbereidingsgroep AKV samen met de werkgroep REFO2017, om het jubileum van de Hervorming te vieren. Zoals u wellicht weet vindt de AKV één keer per twee jaar plaats en iedere protestant is daar welkom. De AKV zal deze keer plaats vinden in de bijgebouwen van het Sint Lucas Ziekenhuis in Brussel. Daarover krijgt u later meer informatie.
Het thema van de AKV 2017 is: ‘ De Hervorming vandaag’, onder de titel: “ Refo ! What Refo ? ”

→ lees meer

Geti 2017: oecumene voor studenten Geti 2017: oecumene voor studenten

Studenten die de samenwerking tussen kerken en de oecumene een keer willen proeven kunnen zich inschrijven voor Geti2017. Het Global Ecumenical Institute in Hamburg belegt dan een bijeenkomst, waarin zij veel mensen zullen ontmoeten. Men kan er 7.5 studiepunten mee verdienen. Maar het belangrijkste is de verdieping van de oecumenische visie voor Europa. Aanbevolen.

→ lees meer

Christelijke kerken staan achter Manifest voor vluchtelingen Christelijke kerken staan achter Manifest voor vluchtelingen

De christelijke organisatie Gave Veste roept Vlaamse christenen op om vluchtelingen gastvrij te ontvangen in onze samenleving. Gave Veste heeft daarom het initiatief genomen om een manifest op te stellen, dat ondertekend werd door leiders van verschillende kerken en christelijke organisaties.

→ lees meer

Spreek de taal van de jongeren Spreek de taal van de jongeren

Op 21 mei kwam de synode van de VPKB bijeen voor de verkiezing van de synode-voorzitter en voor een studiedag over een thema wat het hart van de kerk en haar missie raakt: de plaats van de jeugd. We hebben deze dag met vreugde en dankbaarheid beleefd. Hierbij ging het niet zozeer over de vraag hoe wij jeugd kunnen betrekken bij wat wij reeds doen als kerk maar hoe wij naar hen toe kunnen gaan, hoe wij hen kunnen begrijpen, en hun taal kunnen spreken. Het ging over het op zoek gaan naar de verlangens, de dromen, de noden en het geloof van jongeren.

→ lees meer

Hoop en huizen Hoop en huizen

Op de synode in november is besloten om daadwerkelijk iets voor de vluchtelingenstroom naar Europa te ondernemen. Als kerk willen we een poging doen om de mensen die naar België zijn gekomen te ondersteunen. Dat gaat via de diaconieën van onze kerken, voor mensen die daar gekend zijn. Allereerst hebben vluchtelingen dan nood aan een onderkomen.

→ lees meer

Contacten met het jodendom zijn schaars Contacten met het jodendom zijn schaars

Vorig jaar hield de Werkgroep Jodendom van de VPKB een enquête onder alle gemeenten van onze kerk. Onlangs is daarvan het eindverslag verschenen. De werkgroep wilde nagaan of er op plaatselijk vlak contacten bestaan tussen christenen en joden. Zo’n 20% van alle gemeenten heeft gereageerd op de vragen en dat vond men aan de lage kant. Een kwestie die aan de basis van ons kerkzijn raakt hoort eigenlijk meer te leven binnen de gemeenten.

→ lees meer

Oikocredit Oikocredit

Het komt voor dat een kerk (of een particulier natuurlijk) een tegoed heeft, een geldelijk overschot dat langer of korter geïnvesteerd kan worden. Natuurlijk kan dat bij iedere bank, maar u kunt overwegen een groene of een sociale belegging aan te gaan bij Oikocredit.

→ lees meer

Protestantisme 500 jaar verder Protestantisme 500 jaar verder

2017 zal een belangrijk jaar zijn voor de Protestantse kerk. Dan is het 500 jaar geleden dat de Reformatie ontstond. De aanleiding was immers dat de Duitse monnik Luther zijn 95 stellingen tegen de toenmalige Katholieke kerk uitgaf en daarmee een storm van protest veroorzaakte in Europa. Ook hier in België heeft de strijd in alle hevigheid gewoed en is het protestantisme van grote invloed geweest.

→ lees meer

Woord van de voorzitter

Website vernieuwd
Website vernieuwd

Zo langzamerhand schakelen we over naar de nieuwe website. Hij is nog niet helemaal klaar en stapje voor stapje wordt nieuwe inhoud toegevoegd. Het adres is http://www.protestant.link De op.zet is helemaal anders geworden.

→ lees meer

Agenda

Wij zijn op Facebook

Plaatselijk

Open Kerkendagen 2016 Open Kerkendagen 2016

De Synodale Raad vestigt de aandacht van de kerken op de Open Kerkendagen. Protestantse kerken hebben vaak een rijke geschiedenis en zijn de moeite waard om te bekijken. Het is een mooie kans om uw gebouw in de publieke belangstelling te krijgen.

→ lees meer

Kerkzoeker

Antwerpen-DEGPA (GK)

Antwerpen-DEGPA (GK)

Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen

Eredienst : 2° en 4° zondag om 10u00 in het Duits

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Noord

Antwerpen-Noord

Lange Winkelstraat 5
2000 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Oost

Antwerpen-Oost

Bexstraat 13
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10.30 uur

→ kerkpagina
→ website
Antwerpen-Zuid

Antwerpen-Zuid

Sanderusstraat 77
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Balen (GK)

Balen (GK)

Kolfstraat 9
2490 Balen

Eredienst: elke zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Boechout

Boechout

Onze Lieve Vrouwenplein 2
2530 Boechout

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Brasschaat

Brasschaat

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Brasschaat - DEG (GK)

Leopoldslei 35
2930 Brasschaat

Occasionele Erediensten

→ kerkpagina
Mechelen-Noord

Mechelen-Noord

Keizerstraat 28
2800 Mechelen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Mechelen-Zuid

Mechelen-Zuid

Zandpoortvest 27
2800 Mechelen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Turnhout

Turnhout

Steenweg op Gierle 188
2300 Turnhout

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Genk

Laatgoedstraat 60
3600 Waterschei-Genk

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Hasselt

Kuringersteenweg 81
3500 Hasselt

Eredienst : zondag om 10u

Landen (GK)

Hannuitsesteenweg 76
3400 Landen

Eredienst: zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Mol (GK)

(Kapel van de Sint-Odrada kerk) Lindeplein 2
2400 Mol (Millegem)

Eredienst : 1° en 3° zondag om 10u30 in het Duits

→ kerkpagina
→ website
Anderlecht

Anderlecht

Walcourtstraat 103
1070 Anderlecht

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Brussel - Korean Ch. (GK)

Museumlaan 2
1970 Wezembeek-Oppem

Eredienst: zondag om 11u in het Koreaans

→ kerkpagina
→ website
Brussel - Prot. Kerk

Brussel - Prot. Kerk

Nieuwe Graanmarkt 8
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u15


→ website
Leuven

Leuven

Maria Kapel Matadilaan 6 0
3001 Heverlee

Eredienst : zondag om 10u


→ website

Prot. Gemeente W.O.T.O.

Kapel Zavelborre 158A
3090 Overijse

Occasionele Kerkdiensten

Vilvoorde

Vilvoorde

Rondeweg 3 (b O1)
1800 Vilvoorde

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Aalst

Aalst

Dr.Goffaertsstraat 2
9300 Aalst

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Denderleeuw

Denderleeuw

Kon. Astridstraat 25
9470 Denderleeuw

Eredienst : zondag om 10 uur

→ kerkpagina
→ website
Dendermonde

Dendermonde

Lindanusstraat 2
9200 Dendermonde

Eredienst : zondag om 10.00 uur


→ website
Gent-Brabantdam

Gent-Brabantdam

St. Kristoffelstraat 1
9000 Gent

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Gent-Rabot

Gent-Rabot

Begijnhoflaan 31
9000 Gent

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Geraardsbergen

Geraardsbergen

Adamstraat 26-28
9500 Geraardsbergen

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Maria-Horebeke

Maria-Horebeke

Korsele 40
9667 Horebeke

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Ronse

Ronse

Bredestraat 82
9600 Ronse

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Brugge

Brugge

Keersstraat 1
8000 Brugge

Eredienst : zondag om 10u


→ website

De Panne

Brouwerstraat 100
8660 De Panne

Eredienst : zondag om 10u30 (1 & 3de zondag) - zomervakantie iedere zondag

Ieper

Ieper

Beluikstraat 19
8900 Ieper

Eredienst : zondag om 10u


→ website
Knokke

Knokke

Zoutelaan 84
8300 Knokke

Eredienst : zondag om 10u30

→ kerkpagina
→ website
Kortrijk

Kortrijk

Bloemistenstraat 2a
8500 Kortrijk

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Menen

Menen

Stationsstraat 86
8930 Menen

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website
Oostende

Oostende

Velodroomstraat 28
8400 Oostende

Tot nader bericht zijn er in deze kerk geen diensten.

Roeselare

Roeselare

Jan Mahieustraat 21
8800 Roeselare

Eredienst : zondag om 9u30


→ website
Wevelgem

Wevelgem

Spoorwegstraat 18
8560 Wevelgem

Eredienst : zondag om 10u

→ kerkpagina
→ website

Anderlecht (FR)

Rue Walcourt 103
1070 Anderlecht

Eredienst : zondag om 11u30 in het Frans

Anvers

Bexstraat 13
2018 Antwerpen

Eredienst : zondag om 9u20 in het Frans

Boitsfort

Avenue des Cailles 131
1170 Boitsfort

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Boitsfort - I.P.C.

International School of Brussels, Kattenberg 19
1170 Brussel

Eredienst : zondag om 10u in het Engels


→ website

Braine - l’Alleud

Avenue Général Ruquoy 54
1420 Braine-l'Alleud

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Brussel - Botanique

Boulevard Bischoffsheim 40
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Brussel - Musée

Place du Musée 2
1000 Brussel

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Cantorbery (EA)

Somner Close 6
CT2 Canterbury

→ kerkpagina

Clabecq

Rue Saint-Jean 62
1480 Clabecq

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ecaussinnes-d’Enghien

Rue de la Haie 33
7190 Ecaussinnes-d'Enghien

Eredienst : zondag om 10u00 in het Frans

Enghien

Chapelle de la Dodane s/n
7850 Enghien

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ixelles

Rue du Champ de Mars 5
1081 Brussel - Ixelles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Ixelles - Église Hongroise

Rue de l'Arbre Bénit 123
1050 Brussel - Ixelles

Eredienst : 2de zondag van de maand om 17.30u. in het Hongaars

Ixelles - Saint Andrew’s Church of Scotland

Chaussée de Vleurgat 181
1050 Brussel - Ixelles

Eredienst : zondag om 11u in het Engels


→ website

Louvain-la-neuve

Chapelle des Bruyères, Avenue de la Palette 11/
1348 Louvain-la-neuve

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Nivelles

Boulevard des Archers 63
1400 Nivelles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Rixensart

Rue Haute 26a
1330 Rixensart

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Uccle

Chaussée d'Alsemberg 877
1180 Uccle

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Wavre

Wavre

Avenue de la Belle Voie 15
1300 Wavre

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Woluwe-St.-Pierre -DEG(EA)

Avenue Salomé 7
1150 Woluwe-Saint-Pierre

Eredienst : zondag om 10u30 in het Duits

→ kerkpagina

Amay

Rue de l'Industrie 42
4540 Amay

Eredienst : zondag om 9u30 in het Frans

Blegny

Rue de la Station 54
4670 Blengy

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Cheratte

Rue Vieille-Voie 14
4602 Cheratte

Eredienst : zondag om 9u in het Frans


→ website
Eupen

Eupen

Klötzerbahn s/n
4700 Eupen

Eredienst : zondag om 10u40 in het Duits


→ website

Flémalle

Rue de la Fontaine 256
4400 Flémalle

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Herstal

Herstal

Rue du Temple 15
4040 Herstal

Eredienst : zondag om 10u45 in het Frans


→ website

Liège - DEG (EA)

Quai Godefroid-Kurth 1
4000 Liège

Eredienst in het Duits

→ kerkpagina

Liège-Lambert-le-Bègue

Rue Lambert-le-Bègue 6-8
4000 Luik

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

→ kerkpagina
→ website
Liège-Marcellis

Liège-Marcellis

Quai Marcellis 22
4020 Liège-Marcellis

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Liège-Redemption

Quai Godefroid-Kurth 1
4020 Liège

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Malmedy-Saint-Vith

Rue Abbé Péters 42
4960 Malmedy

Eredienst : zondag om 10u in het Duits


→ website
Neu-Moresnet (Eupen)

Neu-Moresnet (Eupen)

Rue Hasard 8
4721 Neu-Moresnet

Eredienst : 1°, 3° zondag en feestdagen om 9u30 in het Duits


→ website

Seraing-Centre

Rue Ferrer 100
4100 Seraing

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Seraing-Haut

Seraing-Haut

Rue du Chêne 384
4100 Seraing

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website
Spa (Verviers-Laoureux)

Spa (Verviers-Laoureux)

Rue Brixhe 24
4900 Spa

Eredienst : zondag om 10u in het Frans (Juli/Augustus tweetalig FR en NL)


→ website

Verviers-Hodimont

Rue de la Montagne de l'Invasion 8
4800 Verviers

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Verviers-Laoureux

Verviers-Laoureux

Rue Laoureux 33
4800 Verviers

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Arlon (EA)

Rue de l'Eglise .
6700 Arlon (Viville)

Eredienst: zondag om 10u30 in het Frans

→ kerkpagina

Dinant

Rue du Palais de Justice 8
5500 Dinant

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Gembloux

Rue Paul Tournay 23
5030 Gembloux

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Morville

Route de Soulme 100
5620 Morville

Eredienst : zaterdag om 18u in het Frans

Namur

Boulevard d'Herbatte 33
5000 Namur

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Ransart-DEG (EA)

Rue Charbonnel 121
6043 Ransart

Regelmatige erediensten

→ kerkpagina

Seilles

Rue de la Station 8
5300 Seilles

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Charleroi

Charleroi

Boulevard Audent 20
6000 Charleroi

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Chimay

Rue du Château 8
6460 Chimay

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Courcelles

Rue du Temple 62
6180 Courcelles

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Farciennes

Rue Carlo Hénin 98
6240 Farciennes

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Fontaine-L’Evêque

Fontaine-L’Evêque

Pl.Ch.Brogniez 22
6140 Fontaine-L'Evêque

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


→ website

Gilly

Rue du Marabout 71
6060 Gilly

Eredienst : zondag om 9u in het Frans

Jumet

Rue François Dewiest 42
6040 Jumet

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

La Louviere

Rue du Temple 29-31
7100 La Louvière

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Marchienne

Rue de Beaumont 206
6030 Marchienne

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Marcinelle

Rue du Temple 38
6001 Marcinelle

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Ransart

Rue Charbonnel 121
6043 Ransart

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Ath

Rue des Ecriniers 6a
7800 Ath

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Baudour

Rue des Juifs 124
7331 Baudour

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


→ website

Boussu-Bois

Rue Dendal 86
7300 Boussu-Bois

Eredienst om 11u in het Frans

Comines

Rue de Wervicq 111
7780 Comines

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Cuesmes

Rue du Cerisier 2
7033 Cuesmes (Mons)

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Dour

Rue du Roi Albert 56
7370 Dour

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Eugies (La Bouverie)

Rue de Colfontaine 147
7080 Eugies

Eredienst : zondag om 15u30 in het Frans

Frameries

Rue J. Dufrane 15
7080 Frameries

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Ghlin

Rue du Temple 8
7011 Ghlin

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Haine-Saint-Paul

Rue Henri Aubry 19
7100 Haine-Saint-Paul (Jolimont)

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans

Herchies

Rue du Temple 13
7050 Herchies

Eredienst : zondag om 9u in het Frans

→ kerkpagina
→ website

Hornu

Rue de la Chapelle 75
7301 Hornu

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Jemappes

Avenue Maréchal Foch 826
7012 Jemappes

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

La Bouverie

Rue de la Régence 1
7080 La Bouverie

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Mons-Dolez

Boulevard Dolez 17
7000 Mons-Dolez

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Paturages

Rue J-B. Clément 2
7340 Paturages

Eredienst : zondag om 10u in het Frans

Quaregnon

Rue Dendal 86
7300 Boussu-Bois

Eredienst : zondag om 11u in het Frans

Quaregnon

Rue Paul Pastur 100
7390 Quaregnon

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans


→ website

Rongy

Rue du Temple 21
7623 Rongy

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Taintignies

Rue du Temple s/n
7618 Taintignies

Eredienst : 1e zondag om 9u & 3e zondag om 10u30 in het Frans

Thulin

Rue Auguste Lecomte 8a
7350 Thulin

Eredienst : zondag om 9u30 in het Frans

Tournai

Rue Barre Saint-Brice 14
7500 Tournai

Eredienst : zondag om 10u30 in het Frans

Wasmes (Grand)

Wasmes (Grand)

Rue Saint-Pierre 31
7340 Wasmes

Eredienst : zondag om 10u15 in het Frans


→ website

Wasmes (Petit)

Rue Pasteur L'Host 1
7340 Wasmes

Eredienst : zondag om 10u in het Frans


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be