Protestantse Kerken België | Het kerkgebouw in Kortrijk bij de tijd gebracht

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Het kerkgebouw in Kortrijk bij de tijd gebracht

Op zondag 19 mei werd de Protestantse kerk te Kortrijk opnieuw geopend. Een flinke verbouwing van het interieur heeft de kerk bij de tijd gebracht.

interieur protestantse kerk kortrijkIn zijn toespraak op deze zondag begint ds. Arjan Knop met overwegingen die ons bij de betekenis van kerk-zijn bepalen. “Veel mensen die geloven in God, in waarheid die van buiten onze existentie op ons afkomt en in een mens die goddelijk was of werd op aarde, menen dat verstand en geloof niet samengaan. Je gelooft iets of niet. En als datgene dat je gelooft niet overeenkomt met wat je verstand zegt, dan heb je een conflict dat heel simpel wordt opgelost: het verstand wordt uitgezet. Maar dat willen wij dus niet.” Om als conclusie te trekken: “we zijn zowel spirituele wezens als nuchtere onderzoekers van de wereld zoals wij die waarnemen.” “Verstandig geloven, daar draait het dus om in onze kerk. Ruimte voor beleving, de dingen onbenoemd laten. Ruimte ook voor vragen en gerede twijfel.”

De kerk van Kortrijk is op een bijzondere manier ontstaan en heeft al heel wat meegemaakt: “Op deze plaats kerken al protestanten sinds 1895 en de eredienstplaats is erkend door de overheid sinds het begin van de 20ste eeuw. Alles begon hier met Engelse handelaars in vlas die in een vlasschuur hun erediensten hielden. De Eerste Wereldoorlog heeft het gebouw goed doorstaan, enkel de ramen waren kapot. In de Tweede Wereldoorlog echter is het gebouw met de grond gelijk gemaakt, samen met de meeste gebouwen rond het station. In 1957 stond er een nieuwe kerk en nu, 46 jaar later, is het interieur geheel vernieuwd. De kerkbanken die bijna 50 jaar dienst deden, alsook de avondmaalstafel en de grote preekstoel hebben plaats gemaakt voor een eigentijdse inrichting.

De verwarming is vernieuwd, het zaaltje hiernaast is geheel veranderd, er is tapijt gekomen en moderne glazen deuren zijn geplaatst.” “Jammer is wel dat onze nieuwe stoelen nog niet geleverd zijn. Ze arriveren aanstaande dinsdag, rechtstreeks uit Italië. Twee dagen te laat. Tja, je hebt niet alles in de hand.”

In deze gemoderniseerde kerk wil de gemeente een kerk van deze tijd zijn: “willen wij kerk zijn voor meer mensen. Niet alleen kerk voor de eigen getrouwe groep, niet enkel op zondagmorgen en een enkele keer als er Bijbelstudie is of een gemeenteavond. Maar kerk in brede zin: kerk mag meer zijn dan de traditionele kerntaken van een gemeente. Kerk is ook een tentoonstelling met eenmalige bezoekers, ook een lezing over een maatschappelijk onderwerp, ook een cursus over zingeving of een cursus Hebreeuws, ook een ontmoetingsmiddag voor eenzamen, ook een toevallige voorbijganger die even haar verhaal kwijt wil. Het uitgangspunt blijft het verhaal van God die zo treffend uitgebeeld is in woorden en handelen door Jezus. Dat verhaal is dynamisch, ongebonden, levend en oprecht. Het is niet gebonden aan dogma’s, aan theologische zekerheden, aan vaste rituelen en regels. Het is in zich een verhaal dat steeds opnieuw verteld moet worden, aangepast aan de tijd en de samenleving. Het is het verhaal van God die de mens zoekt om met hem en haar een leven te gaan.”

Van harte gelukgewenst, Kortrijk.


Open Kerkendagen 2016

Open Kerkendagen 2016

De Synodale Raad vestigt de aandacht van de kerken op de Open Kerkendagen. Protestantse kerken hebben vaak een rijke geschiedenis en zijn de moeite waard om te bekijken. Het is een mooie kans om uw gebouw in de publieke belangstelling te krijgen.

→ lees meer
Kan geloof onze aarde redden?

Kan geloof onze aarde redden?

Cleantechcampus Greenville organiseert drie keer per jaar een publieksavond rond het thema ‘duurzaamheid’ onder de noemer GreenVille Breekt Uit!. Op donderdag 19 november treden drie religieuze leiders in gesprek met elkaar over de rol van religie in het klimaatdebat: de bisschop van Hasselt Patrick Hoogmartens, imam en hoofd-islamconsulent Saïd Aberkan en de protestantse dominee Lianne de Oude. Schrijver Bart Demyttenaere modereert het gesprek.

→ lees meer
Spiritualiteit van het thuiskomen

Spiritualiteit van het thuiskomen

„En wie vertrouwt een mens die geen thuis heeft en gaat liggen waar hij ’s avonds is?” Dat vers uit het Bijbelboek Wijsheid van Jezus Sirach klinkt vandaag, in een wereld waarin miljoenen mensen hun land ontvluchten, razend actueel.” Zo begint het interview met Lianne de Oude en Martin Oluwadiran in Hasselt.

→ lees meer
Greenville in Hasselt

Greenville in Hasselt

Het hele jaar door is er in Hasselt aandacht voor een ecologisch verantwoorde manier van leven. Alle religies dragen daarin hun steentje bij. Ook de protestantse kerk is daar volop bij tegenwoordig. Het hele programma kunt u hier downloaden (als u even doorleest). De data zijn: 16 april, 28 mei, 4 oktober en 19 november.

→ lees meer

26 april: 25 jaar Protestants Evangelische Kerk Landen

Tussen Leuven en Luik ligt Landen, alwaar een van onze geaffilieerde kerken zit. Daar wordt binnenkort een jubileum gevierd van een 25 jarig bestaan. Wie het wil meemaken is van harte welkom.

→ lees meer

Voorgangers gevraagd in Spa

De kerkgemeenschap te Spa (rue Brixhe 24, 4900 Spa, België), lidkerk van de Verenigde Protestantse Kerk in België, telt in de zomerperiode veel Nederlandse toeristen en zoekt daarom voor de zomermaanden juli en augustus tweetalige (NL/FR) predikanten die één of meerdere zondagen bereid zijn in de zondagse viering voor te gaan. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met ds. Heike Sonnen: heikesoleil(at)gmail.com, tel. +32 87 338460 of +32 486 791322

Cursus Protestantisme Antwerpen

Cursus Protestantisme Antwerpen

In Antwerpen start op 26 februari een cursus over het protestantisme. De geschiedenis, de Bijbel, de liturgie, allerlei aspecten zullen aan bod komen. De cursus staat open voor iedere belangstellende.

→ lees meer

Paulusreis naar Griekenland - 12 - 21 mei 2015

In samenwerking met de reisorganisatie Drietour (http://www.drietour.nl) organiseert de protestantse kerk van Kortrijk een reis naar Griekenland ‘in de voetsporen van Paulus’.

→ lees meer
Mariakapel in Leuven in gebruik

Mariakapel in Leuven in gebruik

Op Zondag 15 juni heeft de Protestantse gemeente in Leuven de Mariakapel in Heverlee in gebruik genomen. In een feestelijke dienst waren velen uit en buiten Leuven gekomen om dit bijzondere feit mee te maken.

→ lees meer
Het kerkgebouw in Kortrijk bij de tijd gebracht

Het kerkgebouw in Kortrijk bij de tijd gebracht

Op zondag 19 mei werd de Protestantse kerk te Kortrijk opnieuw geopend. Een flinke verbouwing van het interieur heeft de kerk bij de tijd gebracht.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be