Protestantse Kerken België | Organisaties

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Synode

Synode

De synode kwam bijeen op 26 november 2011. Het thema was: Het woord op weg. Belangrijke onderwerpen waren: de Belhar-belijdenis en de moeilijke situatie van de Faculteit voor Godgeleerdheid.

→ lees meer
Havenpastoraat Antwerpen

Havenpastoraat Antwerpen

Het Antwerp Seafarers’ Centre is:
Een ontmoetingsplaats voor alle zeelieden zonder onderscheid van ras, taal, geslacht, nationaliteit of godsdienst.

→ lees meer
Luchthavenpastoraat Brussel

Luchthavenpastoraat Brussel

→ lees meer
Protestants Sociaal Centrum Brussel

Protestants Sociaal Centrum Brussel

→ lees meer
Protestantse solidariteit vzw

Protestantse solidariteit vzw

NGO voor ontwikkelingssamenwerking

→ lees meer
ProVor vzw

ProVor vzw

Leren in de gemeente

→ lees meer
Sireas VZW

Sireas VZW

De Service International de Recherche, d’Education et d’Action Sociale VZW ontstond in 1962. Deze dienst heeft tot doel om op alle mogelijke manieren hulp te bieden aan personen, in het bijzonder vluchtelingen en migranten.

→ lees meer
Werkgroep Jodendom

Werkgroep Jodendom

Verenigde Protestantse Kerk in België, coördinatie bezinning en dialoog

→ lees meer
Ziekenhuispastoraat

Ziekenhuispastoraat

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be