Protestantse Kerken België | Kerkmoziek November 2015

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Kerkmoziek November 2015

De aarde op stoom

In de aanloop naar de VN-klimaattop die van 30 november tot en met 11 december in Parijs wordt gehouden is de opwarming van de aarde, naast thema’s als armoede, oorlog en de vluchtelingencrisis,  al wekenlang dagelijks in het nieuws. Klimaat is echter geen deelgebied, het gaat de hele aarde en – dus – de hele mensheid aan.

Mooie woorden klinken er genoeg. Maar zijn we écht minder auto gaan rijden sinds we weten dat VW en andere autofabrikanten hebben gesjoemeld met hun software? En liggen we werkelijk wakker van het kappen van regenwouden ver van ons warm gestookte huis?  Recent onderzoek wees uit dat hoe hoger mensen opgeleid zijn, hoe minder ze hun vuilnis selecteren. Hoe zullen we ooit in staat zijn grote stappen te zetten als we het kleine al niet doen?

De werkgroep Kerk in de Samenleving heeft zowel voor deze aflevering van Kerkmozaïek, als ook voor haar Franstalige tegenhanger Mosaïque, naar aanleiding van de klimaattop een aantal artikelen aangeleverd. Dit omdat we – om met de werkgroep te spreken – als kerken en Christenen een historische verantwoordelijkheid dragen voor een respectvolle omgang met Gods Schepping.


Kerkmoziek November 2015

De aarde op stoom

In de aanloop naar de VN-klimaattop die van 30 november tot en met 11 december in Parijs wordt gehouden is de opwarming van de aarde, naast thema’s als armoede, oorlog en de vluchtelingencrisis,  al wekenlang dagelijks in het nieuws. Klimaat is echter geen deelgebied, het gaat de hele aarde en – dus – de hele mensheid aan.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be