Protestantse Kerken België | Media

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram
Bij het einde van de Ramadan

Bij het einde van de Ramadan

Aan het einde van de Ramadan wordt vanuit de RK kerk in België en de VPKB een brief aan de Moslimgemeenschap overhandigd. Het thema is: het geweld in de wereld en de mogelijkheid van de religies bij te dragen aan de vrede.

→ lees meer
Willem van Oranje terug in Antwerpen

Willem van Oranje terug in Antwerpen

Op zaterdag 7 juli werd in de opnieuw aangelegde achtertuin van het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een beeldengroep onthuld voorstellende Prins Willem van Oranje en Philips van Marnix, heer van St. Aldegonde. De beeldengroep kwam er door effectief lobbywerk van de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting.

→ lees meer
Guy Liagre, de nieuwe secretaris van de KEK

Guy Liagre, de nieuwe secretaris van de KEK

De synodale raad van de Verenigde Protestantse Kerk in België heeft kennis genomen van de verkiezing van zijn voorzitter, dr. Guy LIAGRE tot nieuwe secretaris-generaal van de Conferentie van Europese Kerken met zetel te Genève (CH). Hij volgt Prof. Dr. Viorel Ionita op, die als secretaris-generaal a.i. in oktober 2011 met pensioen ging.

→ lees meer
Profetie en moderniteit

Profetie en moderniteit

Dr. Johan Temmerman (predikant Gent-Brabantdam) onderzoekt in dit nieuwe boek de profetische verbeelding in de Bijbel en beschrijft de verschillende visies die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Vanaf de 19e eeuw ontstond de modernistische visie op Bijbel en profetie, waarin de kloof tussen geloof en wetenschap gaandeweg groter werd. Deze studie onderzoekt, naast het Bijbelse ook het moderne wereldbeeld aan de hand van de profetische filosofie van Fr. Nietzsche in ‘Also sprach Zarathustra’. De auteur pleit tot slot voor de waardering van de profetische component in hedendaagse kunst en liturgie.

→ lees meer
G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

Doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis
Antwerpen: Houtekiet, 2011, 414p. ISBN 978 90 8924 157 3.

→ lees meer
Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

Europa, de publieke ruimte en datgene wat ontbreekt

België is EU-voorzitter én levert de eerste president van Europa. Een protestantse blik op Europa ...

→ lees meer
Machtsmisbruik in de kerk

Machtsmisbruik in de kerk

Macht is alleen maar authentiek als ze de onmacht van de ander behoedt voor verdere kwetsuren. (D. Pollefeyt)

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be