Protestantse Kerken België | Brochure “Bijdragen aan vrede”

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Brochure “Bijdragen aan vrede”

De hier aangeboden brochure is een bundeling van artikelen, die eerder verschenen zijn in Kerkmozaïek: oa over de ervaringen van ds. Gerrit Buunk tijdens zijn verblijf van 3 maanden in de Palestijnse Gebieden in het kader van het EAPPI programma van de Wereldraad van Kerken. Aangevuld met enkele artikelen over de Palestijnse christenen evenals over het Kairos, dat enkele jaren geleden is geschreven door Palestijnse christenen.

Ook is de tekst van de “pastorale brief” opgenomen, die namens de Synode van de VPKB in december 2013 naar de auteurs van het Kairos Document is gestuurd. Daarin klinkt ook een appèl aan christenen hier. In het laatste hoofdstuk worden suggesties gegeven om er in uw gemeente aandacht aan te besteden. Deze brochure ( 36 pagina’s) is een handreiking om binnen de gemeente te werken met het Kairos Document. Elke gemeente ontvangt 2 exemplaren.
Meerdere exemplaren aan te vragen à 1.60€ bij: greetheslinga@skynet.be.

Een uitgave van de commissie Kerk in de Samenleving (Coördinatie Bezinning en Dialoog).

Verder lezen:
Brochure: Bijdragen aan vrede (maart 2014)
Kairos Document: Het uur van de waarheid ( 2009)
“Pastorale brief” december 2013 namens de Synode december 2013
Reactie Kairos op de “Pastorale brief” namens de auteurs, februari 2014


De onderstroom van religie en atheïsme

De onderstroom van religie en atheïsme

Ds. Johan Temmerman schreef een nieuw boek over de onderstroom van de religie en wel in het bijzonder van het christendom. Maar hij besteedt bijv. ook ruime aandacht aan de Vrijmetselarij. In het boek pleit hij voor de verbeelding. Temmerman wil graag de patstelling doorbreken tussen een doorgeschoten rationalisme die elke religieuze overtuiging bestrijdt en een orthodoxie binnen het christendom, die zich op de geschreven openbaring beroept. Een spannend boek en een persoonlijk getinte oproep om de kloof tussen geloof en ongeloof te overbruggen.

Brochure “Bijdragen aan vrede”

Brochure “Bijdragen aan vrede”

De hier aangeboden brochure is een bundeling van artikelen, die eerder verschenen zijn in Kerkmozaïek: oa over de ervaringen van ds. Gerrit Buunk tijdens zijn verblijf van 3 maanden in de Palestijnse Gebieden in het kader van het EAPPI programma van de Wereldraad van Kerken. Aangevuld met enkele artikelen over de Palestijnse christenen evenals over het Kairos, dat enkele jaren geleden is geschreven door Palestijnse christenen.

→ lees meer
De wereld wordt wijngaard

De wereld wordt wijngaard

Onlangs bracht prof. dr. Jurjen Wiersma een nieuw boek uit: De wereld wordt wijngaard. Dit boek biedt zoveel materiaal en zoveel variatie, dat je soms het idee krijgt te verdwalen in de verscheidenheid van thema’s. Maar de bedoeling van de schrijver laat niets te raden over.

→ lees meer
Profetie en moderniteit

Profetie en moderniteit

Dr. Johan Temmerman (predikant Gent-Brabantdam) onderzoekt in dit nieuwe boek de profetische verbeelding in de Bijbel en beschrijft de verschillende visies die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Vanaf de 19e eeuw ontstond de modernistische visie op Bijbel en profetie, waarin de kloof tussen geloof en wetenschap gaandeweg groter werd. Deze studie onderzoekt, naast het Bijbelse ook het moderne wereldbeeld aan de hand van de profetische filosofie van Fr. Nietzsche in ‘Also sprach Zarathustra’. De auteur pleit tot slot voor de waardering van de profetische component in hedendaagse kunst en liturgie.

→ lees meer
G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

Doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis
Antwerpen: Houtekiet, 2011, 414p. ISBN 978 90 8924 157 3.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be