Protestantse Kerken België | Profetie en moderniteit

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Profetie en moderniteit

Dr. Johan Temmerman (predikant Gent-Brabantdam) onderzoekt in dit nieuwe boek de profetische verbeelding in de Bijbel en beschrijft de verschillende visies die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Vanaf de 19e eeuw ontstond de modernistische visie op Bijbel en profetie, waarin de kloof tussen geloof en wetenschap gaandeweg groter werd. Deze studie onderzoekt, naast het Bijbelse ook het moderne wereldbeeld aan de hand van de profetische filosofie van Fr. Nietzsche in ‘Also sprach Zarathustra’. De auteur pleit tot slot voor de waardering van de profetische component in hedendaagse kunst en liturgie.

boekomslag profetie en moderniteit

In dit onderzoek beschrijft de auteur de contouren van de kloof tussen het profetische en moderne wereldbeeld. Het uitgangspunt is een antwoord zoeken op de vraag hoe en waarom geloof en wetenschap elkaar wederzijds uitsluiten. Na een analyse van de profetische literatuur in de Bijbel, waarin het Godsbeeld de immense maar onbenoembare verbondenheid van alle leven voorstelt, komt in hoofdstuk twee de herleiding van het sacrale tot een moreel levensbesef aan bod. Deze verschuiving trad in onder invloed van het Joods-Hellenisme en het Christendom. De verdwijning van immense verbondenheid maakte God tot een zaak van de ziel. Dit werd voltooid in het werk van de Verlichtingsfilosoof Immanuël Kant. Hij ziet de redelijke grondslag van geloof samenvallen met ethiek. Alles wat in de Bijbel aan bod komt en buiten de grenzen van de rede valt, hoeft men niet te aanvaarden.

Met het modernisme treedt het immense levensgevoel opnieuw naar de voorgrond. Met name in de ‘profetische’ filosofie van Friedrich Nietzsche wordt de mens gewezen op de afgrondelijke diepte in zichzelf. Hoofdstuk drie besteedt aandacht aan Nietzsches hoofdwerk Also sprach Zarathustra. De auteur ziet elementen van het profetisme terugkeren en interpreteert de verkondiging van de dood van God als gelijkaardig aan de profetische strijd tegen afgoderij in de Bijbel. Het immense wordt door de vader van het modernisme herleidt tot levensdrift of de wil tot macht (wording).

Tot slot pleit de auteur, aan de hand van ‘het nieuwe denken’ van de Joodse filosoof Franz Rosenzweig, voor een herwaardering van het profetische in de liturgie. Daartoe dient de christelijke traditie zichzelf opnieuw uit te vinden. Hij ziet de profetische elementen van de moderniteit al aan bod komen in hedendaagse kunst, waarin de dimensionaliteit van de werkelijkheid voor het voetlicht treedt.

Je kunt het boek bestellen op internet via www.boekenbank.be of www.bola-editions.be


De onderstroom van religie en atheïsme

De onderstroom van religie en atheïsme

Ds. Johan Temmerman schreef een nieuw boek over de onderstroom van de religie en wel in het bijzonder van het christendom. Maar hij besteedt bijv. ook ruime aandacht aan de Vrijmetselarij. In het boek pleit hij voor de verbeelding. Temmerman wil graag de patstelling doorbreken tussen een doorgeschoten rationalisme die elke religieuze overtuiging bestrijdt en een orthodoxie binnen het christendom, die zich op de geschreven openbaring beroept. Een spannend boek en een persoonlijk getinte oproep om de kloof tussen geloof en ongeloof te overbruggen.

Brochure “Bijdragen aan vrede”

Brochure “Bijdragen aan vrede”

De hier aangeboden brochure is een bundeling van artikelen, die eerder verschenen zijn in Kerkmozaïek: oa over de ervaringen van ds. Gerrit Buunk tijdens zijn verblijf van 3 maanden in de Palestijnse Gebieden in het kader van het EAPPI programma van de Wereldraad van Kerken. Aangevuld met enkele artikelen over de Palestijnse christenen evenals over het Kairos, dat enkele jaren geleden is geschreven door Palestijnse christenen.

→ lees meer
De wereld wordt wijngaard

De wereld wordt wijngaard

Onlangs bracht prof. dr. Jurjen Wiersma een nieuw boek uit: De wereld wordt wijngaard. Dit boek biedt zoveel materiaal en zoveel variatie, dat je soms het idee krijgt te verdwalen in de verscheidenheid van thema’s. Maar de bedoeling van de schrijver laat niets te raden over.

→ lees meer
Profetie en moderniteit

Profetie en moderniteit

Dr. Johan Temmerman (predikant Gent-Brabantdam) onderzoekt in dit nieuwe boek de profetische verbeelding in de Bijbel en beschrijft de verschillende visies die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Vanaf de 19e eeuw ontstond de modernistische visie op Bijbel en profetie, waarin de kloof tussen geloof en wetenschap gaandeweg groter werd. Deze studie onderzoekt, naast het Bijbelse ook het moderne wereldbeeld aan de hand van de profetische filosofie van Fr. Nietzsche in ‘Also sprach Zarathustra’. De auteur pleit tot slot voor de waardering van de profetische component in hedendaagse kunst en liturgie.

→ lees meer
G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

G. Liagre, Belgisch Protestantisme in Perspectief (Boek)

Doorkijkjes in 450 jaar ideeëngeschiedenis
Antwerpen: Houtekiet, 2011, 414p. ISBN 978 90 8924 157 3.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be