Protestantse Kerken België | Geloof en Kerk

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Geloof en Kerk


Waar de VPKB voor staat

De VPKB (Verenigde Protestantse Kerk in Belgiƫ) is, zoals de naam al aangeeft, een vereniging van in oorsprong drie verschillende protestantse kerkgenootschappen. Zij omvat ruim honderd gemeenten in Belgiƫ (zowel aan Nederlandstalige, Franstalige als Duitstalige kant) en is lid van de Wereldraad van Kerken (een organisatie die - op de rooms-katholieke kerk na - bijna alle christelijke kerken wereldwijd in zich verenigt).

→ lees meer

ABC

ABC van het geloof

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be