Protestantse Kerken België | Werkgroep Projecten

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Werkgroep Projecten

De werkgroep Projecten coƶrdineert hulpaanvragen van plaatselijke gemeenten en hun diaconieƫn, bevordert de conservatie van het kerkelijk vastgoed, dat ter beschikking gesteld wordt van de plaatselijke gemeenten, en helpt hen bij het beheer van hun technische projecten.

werkgroep projecten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep behandelt dossiers rond nieuwbouw, uitbreiding of renovatie van kerkgebouwen, pastorieën, jongerencentra ...

Voor deze projecten dient de werkgroep subsidieaanvragen in bij Duitse donateurs zoals het Gustav-Adolf-Werk eV (GAW) en de Evangelische Kirche im Rheinland (EKiR). Subsidies van donateurs belopen 50.000 euro per jaar voor gebouwen. Aanvragen voor subsidiëring voor deze technische dossiers worden elk jaar in maart en september besproken.

De VPKB kent leningen op lange termijn toe voor het renoveren van kerkelijk vastgoed via de vzw Aide Fraternelle aux Eglises (AFE) en het Garantiefonds.

Voor noodgevallen worden er ook giften toegekend door het Interkerkelijk Solidariteitsfonds. Dit fonds wordt gespijsd door vrijwillige bijdragen van een te beperkt aantal gemeenten.

De werkgroep Projecten staat de plaatselijke gemeenten bij voor

• het opstellen van administratieve documenten (werken kerkgebouw, subsidieaanvragen bij de stad of gemeente...);
• projectendossiers, in te dienen bij de Koning Boudewijnstichting;
• bestekken, overleg, bestellingen, opvolging werven ...

De werkgroep Projecten geeft de Synodale Raad advies wat betreft de aankoop en verkoop van kerkelijk vastgoed.

De werkgroep Projecten staat de plaatselijke gemeenten bij voor het opstellen van een staat van bevinding wanneer nieuwe bewoners hun intrek nemen in de pastorie.


Contact:
Simon DABLEMONT (voorzitter)
E-mail: sd151465@scarlet.be

De werkgroep stelt drie bijlagen ter beschikking:

1. Een handige informatiebrochure in PDF met inlichtingen over de omgang met kerken en pastorieën.

2. Een inspectierapport in PDF met een overzicht van alle zaken waar men op moet letten bij de inspectie van een gebouw.

3. Een aanvraagformulier in Word-formaat voor de subsidie van een gebouw.


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be