Protestantse Kerken België | Werkgroep Kerk in de Samenleving

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Werkgroep Kerk in de Samenleving

Om de presentie van de kerk in de samenleving te versterken  heeft de Verenigde Protestantse Kerk in België ( VPKB)  in oktober 2010 een commissie in het leven geroepen: Kerk in de Samenleving ( KidS).

Deze stelt zich ten doel:

  • Bestudering-  in het licht van de Schriften- van de maatschappelijke problemen op het socio-economisch terrein, het milieu, de internationale verhoudingen alsmede alle vormen van onrecht en discriminatie.
  • Gemeenten en gemeenteleden bewust maken van de problemen in de samenleving. Hen te bemoedigen en te helpen om hun verantwoordelijkheid in hun omgeving op te pakken om zo als christenen ten dienste van hun naasten te staan
  • Bij te dragen tot aan grotere zichtbaarheid en presentie van de VPKB in de samenleving.

Zij wil dit realiseren door middel van bijeenkomsten en acties op  verzoek van de Synodale Raad of in overleg met verschillende werkgroepen en diensten van de VPKB en in het bijzonder met de Commissie “ Kerk en Wereld” ( VPKB) en  verschillende oecumenische organisaties.

Leden: Marc Lenders, Laurence Flachon, Greet Heslinga,Vincent Dubois, Chris Lefebvre, Rob van Drimmelen, Yolande Bolsenbroek.

De commissie maakt deel uit van de Coördinatie Bezinning en Dialoog..Coördinator : dr. Eddy Van der Borght.

Adres:
Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB)    
Brogniez straat 44
B-1070 Brussel

Wilt u meer informatie over onze activiteiten en projecten dan kunt u contact opnemen met Rob van Drimmelen, email: vandrimmelen.krabbe@numericable.be,tel.nr. 02-660 98 34

 

De werkgroep heeft zich de afgelopen tijd onder meer bezig gehouden met de relatie Israël - Palestina. De spanningen tussen beide volken geeft reden tot grote zorg. In verband daarmee is het Kairos-document ter sprake geweest en heeft de Synode daar een pastorale breif aan gewijd. Ook het werk van ds. Gerrit Buunk als waarnemer in het Palestijnse gebied gebeurde in nauwe samenwerking met de werkgroep. De betreffendedocumenten kunt u hieronder downloaden.

Kairos-document

Pastorale brief als reactie op het Kairos-document

Het antwoord van de auteurs op deze pastorale brief.

De brief die in augustus 2014 naar Kairos Palestina is gestuurd.

De brochure 'Bijdragen aan de vrede' van ds. Gerrit Buunk.


Week van Gebed Vrede voor Palestina en Israël

Week van Gebed Vrede voor Palestina en Israël

In de week van 22-27 september zijn er wereldwijd initiatieven in het kader van de Wereldwijde Week van Gebed voor Vrede in Palestina /Israël. Kerken wereldwijd zullen de aandacht vestigen op de dringende noodzaak om een einde te maken aan de bezetting van de Palestijnse gebieden door Israël en om te komen tot een rechtvaardig vredesakkoord voor Palestijnen en Israëli’s. Dit gebeurt door te bidden, elkaar te informeren en te pleiten voor gerechtigheid.

→ lees meer
Geloof en euthanasia

Geloof en euthanasia

Enkele bronnen voor bezinning. België was het tweede land in de wereld waar euthanasie bij de wet werd toegestaan (in 2002). De discussie over dit onderwerp laaide weer in alle hevigheid op toen het Belgische parlement, in begin 2014, een wet aannam welke euthanasie voor minderjarigen toestaat. Dit besluit leidde tot kritiek op België in verschillende delen van de wereld. Ook in kerkelijke kringen werd er veel over dit besluit gediscussieerd.

→ lees meer

Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be