Protestantse Kerken België | Synode

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Synode

De synode is in de Verenigde Protestantse Kerk in België het hoogste orgaan. Ze is samengesteld uit vertegenwoordigers van het district, de synodale raad en mensen met een speciale opdracht. Het is dus een bestuursorgaan van onder op, geen domineeskerk. Er mogen zelfs niet meer predikanten in zitten dan gemeenteleden.
De synode behandelt zaken van algemene aard, die de hele kerk aangaan. Het gaat dus over onderwerpen die niet in de districten besloten, wel besproken kunnen worden. Uiteraard houdt ze nauw contact met de synodale raad als dagelijks bestuur. En ze laat zich graag adviseren door
commissies die zich verdiepen in belangrijke thema’s.
Van de verschillende synodes die er jaarlijks plaatsvinden, geven we hier verslag.Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be