Protestantse Kerken België | Synodale Raad

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Synodale Raad

Deze Raad is in feite het dagelijks bestuur van de VPKB. Ze bereidt bijv. de synode voor en geeft leiding aan de kerk.

Officieel is de taak van de Synodale Raad als volgt omschreven in de Kerkorde, artikel 22:

  • 29.1  Tussen twee zittingen van de synodevergadering is de synodale raad belast met het uitvoeren van de besluiten van deze vergadering en met het behandelen van de aanbevelingen. Hij houdt rekening met de conclusies en de aanbevelingen van de algemene kerkvergadering.
  • 29.2  Hij  stelt  het  financiële  beleid  van  de  Verenigde  Protestantse Kerk in België voor aan de synodevergadering in het jaarlijks aan te bieden begrotingsontwerp.
  • 29.3  Hij neemt de nodige initiatieven met het oog op de opbouw en de uitstraling van de Kerk.
  • 29.4  Hij is belast met de algemene administratie van de Kerk.
  • 29.5  In conflictsituaties waakt de synodale raad, in overleg met de desbetreffende districten, erover dat de procedure Behandeling van geschillen in de schoot van de VPKB wordt toegepast.
  • 29.6  Hij is verantwoordelijk voor de goede werking van de coördinaties. Hij kan voor het uitvoeren van bepaalde opdrachten beroep doen op ad hoc werkgroepen. 
  • 29.7  Hij benoemt de vertegenwoordigers van de Verenigde Protestantse Kerk in België bij nationale, internationale en interkerkelijke organisaties.
  • 29.8  Jaarlijks legt hij, in een geschreven verslag, voor de synodevergadering verantwoording af van het beleid.

De voorzitter van de Synodale Raad geeft aan dit alles leiding en vertegenwoordigt de kerk bij alle gelegenheden. Tot voorzitter is vanaf 2013 aangesteld: ds. S. H. Fuite.
De leden van de Synodale Raad zijn:

vlnr:

dr. H. Rooze, ds. Jean Lesort Louck-Talom, ds. Marc Loos, ds. Bernard-Zoltan Schümmer, ds. Steven H. Fuite - voorzitter, Mevr. Jacqueline Lombart-Suain, dhr. Ferdinand Dehousse, mevr. Guillemette Courdesse, ds. Marc Schippers

ontbreekt: dhr. Bernard EspionTerug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be