Protestantse Kerken België | Plaatselijke kerken

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Plaatselijke kerken

Het begin van de kerk is de plaatselijke gemeente. Zo zeggen Protestanten dat. Overal in ons land vinden we kleine of grotere groepen mensen, die op zondag samen komen. Ze kennen elkaar, en ze hebben elkaar iets te zeggen. Men vindt elkaar op grond van het geloof in God.

Het kenmerkende van de plaatselijke gemeenten van de Protestantse kerk in België is dat ze zelfstandig zijn. Ze hebben hun eigen bestuur (de kerkenraad) en een raad die verantwoordelijk is voor de financiën (de bestuursraad). Verder mag de gemeente zelf bepalen wie tot haar leden behoort, hetzij als lid, hetzij als belangstellende. Je zou kunnen zeggen: dat leidt misschien tot willekeur van een bestuur. Maar zo is het niet bedoeld. Wie wil komen is welkom. Of met de officiële bewoordingen van het reglement van de kerk (de kerkorde): “De gemeente neemt in haar midden op ieder die een beroep op haar dienst doet”. We zijn een open kerk en we aanvaarden verschillende manieren van denken en geloven.
Maar de kerk doet ook een beroep op gemeenteleden. Om het reglement nog een keer aan te halen: “Het lid aanvaardt een geestelijke, zedelijke en materiële verantwoordelijkheid binnen de Kerk.” Je kunt dat ook anders zeggen. Een gemeentelid is aanspreekbaar op zijn of haar geloof. Je bent samen kerk van Jezus Christus en niet een vereniging met alleen maar een eigen belang. Je hoeft als gemeentelid niet perfect te zijn, maar je gaat de discussie over je eigen gedrag niet uit de weg. En tot slot vraagt de kerk aan ieder gemeentelid vrijwillig steun te geven, ook financieel. We moeten wel rondkomen.
Verantwoordelijkheid betekent ook dat je mag meebeslissen als gemeentelid. Minstens eenmaal per jaar roept de kerkenraad een gemeentevergadering bij elkaar en daar worden alle belangrijke zaken zorgvuldig met elkaar besproken en beslist.
Om de drie jaar roept het bestuur van de Protestantse kerk alle gemeenten bij elkaar in de zg. Algemene Kerkvergadering. Dan wordt er een thema besproken, dat voor de kerken van belang is. Elk lid is daar welkom. Het is een teken van eensgezindheid van de vele verschillende plaatselijke gemeenten.
Onderaan de homepage van deze website vindt u de ‘kerkzoeker’. Daar krijgt u een overzicht van alle aangesloten plaatselijke gemeenten te zien. Wie dus meer wil weten van de Protestantse gemeente in de eigen plaats of de eigen streek kan daar terecht.Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be