Protestantse Kerken België | District

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

District

De plaatselijke kerken komen een aantal keren per jaar samen in het district. Ze sturen dan hun vertegenwoordigers naar een bijeenkomst, waar over het onderlinge wel en wee gesproken wordt. Op die manier komen ze niet in een isolement, maar benadrukken ze de onderlinge solidariteit. Maar het district vormt ook de schakel met de landelijke kerk en zorgt ervoor dat er een levende band blijft tussen de kerken en de leiding van de nationale kerk.

Het district gaat dus over de belangen van de gemeente, over de aanstelling en het werk van predikanten, over de financiën en ook over de contacten met de synode. Maar uit het district worden mensen ook afgevaardigd naar de synodevergadering. Bovendien kunnen allerlei zaken, die voor de landelijke kerk van belang zijn, in het district worden behandeld. Het district staat dus tussen de lokale kerk en de landelijke kerk in en waakt erover dat de band tussen beide goed blijft.

Maar het belangrijkste blijft het onderlinge contact of de wederzijdse verantwoordelijkheid. Dat blijkt onder meer uit de gewoonte om als kerken nu en dan bij elkaar te informeren over de gang van zaken, eenvoudig met de vraag: hoe gaat het met jullie en kunnen we ook helpen als het nodig is. Kerkvisitatie heet dat met een mooi woord.

In Vlaanderen zijn er twee districten:

1. Oost- en West-Vlaanderen

De voorzitter en contactpersoon is daar ds. Johan Temmerman, Gent

2. Antwerpen, Brabant en Limburg

De voorzitter en contactpersoon is daar ds. Jelle Brouwer, Mechelen

Op de Kerkzoeker, onderaan de home-pagina, vindt u alle districten, ook die in Wallonië. Bovendien vindt u daar de aangesloten kerken en contactpersonen.Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be