Protestantse Kerken België | Diaconaat

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Diaconaat

Mensen de helpende hand toesteken, dat hoort bij de kerk. Niet door hen onzelfstandig te maken of afhankelijk, maar met respect. Een aantal instellingen heeft de verantwoordelijkheid over projecten waar we in geloven, zowel overzee als in het binnenland.

Het diaconaat valt onder de coördinatie Kerk en Wereld. Deze coördinatie ontwikkelt en bevordert de visie op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking, maar coördineert ook de activiteiten op deze gebieden. De taken bevatten dan ook het bestuderen van de ontwikkelingen op het terrein van zending en diaconaat, maar ook uit het onderhouden van contacten met een aantal buitenlandse kerken, die van ouds met het Belgische protestantisme zijn verbonden.
Deze buitenlandse kerken zijn de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR) en de Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider‐Afrika (VGKSA)/Uniting Reformed Churches in Southern Africa (URCSA)
Uiteraard zorgt de groep ook voor de nodige financiële bijdragen en ze geeft informatie aan de Belgische gemeenten. Tot slot beheert ze de archieven van de Zending.

Concreet vindt het werk van deze coördinatie in drie domeinen plaats:

1. Commissie 'Kerk en Wereld'
Deze draagt zorg voor het algemene beleid.

2. Werkgroepen:

- Zuidelijk Afrika
Contactpersoon: dhr. K. Kinsbergen

- Rwanda
Contactpersoon: dhr. J. Houtman

- KAP-kamp
Contactpersoon: Ds. M. Loos
Voor een verslag van het laatste KAP-kamp klik hier.

Voorts:

Protestantse solidariteit vzw

Een NGO (niet-gouvernementele organisatie) voor ontwikkelingssamenwerking in Afrika, die samenwerkt met de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Contact:
Adres: Brogniezstraat, 46, 1070 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 510 61 80
Fax : +32 (0)2 510 61 81
Website: http://www.solidariteprotestante.be/nl/
E-mail : info@solidariteprotestante.be

Wilt u meer weten, klinkt u dan hier.

Ik help een kind

‘Ik help een kind’ is een studiefonds. Uit dit studiefonds ontvangen de armste jongeren van onze partnerkerk in Rwanda financiële steun voor hun middelbare studies. Het is een investering in de toekomst van dit Afrikaanse land.

Contact:
ds. Greet Heslinga, Brogniezstraat 46, 1070 Brussel
Het nieuwe bankrekeningnummer vanaf 1 januari 2016:

BE38 3104 9936 4372

Wilt u meer weten, klikt u dan hier.

De nieuwsbrief van december 2015.

Protestants Sociaal Centrum Brussel

Het PSC Brussel heeft tot doel - in de geest van het Evangelie van Jezus Christus - hulp te verlenen onder alle vormen aan alle personen, die beroep doen op haar diensten ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, hun cultuur, ras of seksuele geaardheid. De vereniging zorgt er voor opvang en hulp te verlenen in het Nederlands of Frans volgens de keuze van de betrokkene.

Contact:
Cansstraat 12, 1050 Elsene
Telefoon: 02/512 80 80
Fax: 02/512 70 30
e-mail: csp.psc@skynet.be
Website: http://www.csp-psc.be/nl/

Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

PSC is een open organisatie waarbij vrijwilligers en teamleden uit alle lagen van de bevolking werkzaam zijn. Ze zijn afkomstig uit verschillende landen, culturen en religies. Gesteund door de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen biedt het door middel van diverse werkvormen een stem tegen het onrecht in de samenleving.

Contact:
Protestants Sociaal Centrum, Lange Stuivenbergstraat 54, 2060 Antwerpen
Telefoon: 03 235 34 05
Stadspredikant: Ina Koeman
Website: http://www.pscantwerpen.be
E-mail:  inakoeman@hotmail.com


Sireas vzw

Aan de Brogniezstraat is een afdeling van Sireas voor lederbewerking gevestigd.

Contact:
Brogniezstraat 44, 1070 Brussel
Website: http://www.sireas.be


Leprazending

Leprazending is een internationale Christelijke organisatie (The Leprosy Mission International) die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt.

Website: http://www.leprazending.beTerug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be