Protestantse Kerken België | Coördinaties

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Coördinaties

De coördinaties staan door hun verschillende specialisaties de kerk bij in het vervullen van haar roeping en het stimuleren van het gemeenteleven. Steeds zijn er twee coördinatoren (een Franstalige en een Nederlandstalige) verantwoordelijk voor de leiding van een coördinatie. Zij worden gekozen door de synode.

De synodevergadering heeft vier nationale  en twee communautaire coördinaties ingesteld, te weten:

De Nationale Coördinaties

A)  Coördinatie Ambten

Deze coördinatie draagt verantwoordelijkheid voor:

 1. de Commissie Ambten
 2. het Pastoraat op Brussel Airport
 3. het Pastoraat in de havens Antwerpen en Zeebrugge
 4. de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid in Brussel

B)  Coördinatie Bezinning en dialoog

Deze coördinatie draagt verantwoordelijkheid voor:

 1. de Commissie Betrekkingen met Jodendom
 2. het 'Organe de consultation entre Chrétiens et Juifs en Belgique (OCJB)'
 3. het Overleg van Christelijke Kerken in België
 4. de Commissie Relaties met de Katholieke Kerk
 5. de Commissie Betrekkingen met Islam
 6. de Commissie Kerk in de Samenleving

C)  Coördinatie Kerk en Wereld

Deze coördinatie draagt verantwoordelijkheid voor:

 1. de Commissie 'Kerk en Wereld' (algemeen beleid)
 2. Werkgroepen: Zuidelijk Afrika, Rwanda, KAP, 'Ik help een kind'
 3. Protestantse Solidariteit, het protestantse diaconaat voor de verre naaste, een NGO in samenwerking met Ontwikkelingssamenwerking

D)  Coördinatie Administratie en Financiën

Deze coördinatie draagt verantwoordelijkheid voor:

 1. Financiën
 2. Verificatie van de Rekeningen
 3. Beheer van Projecten
 4. Constitutie, Kerkorde en Reglementen
 5. Meldpunt 'Seksueel misbruik en klachten over huiselijk geweld'
 6. Tuchtraden
 7. Archieven

De Communautaire Coördinaties

(afzonderlijk functionerende commissies in de twee taalgebieden, Franstalig en Nederlandstalig)

Aan Nederlandstalige zijde:

 1. Werkgroep Missionaire Gemeenteopbouw (WMGO)
 2. ProVor (volwassenvorming, momenteel buiten werking)
 3. Media (daar vallen onder: Kerkmozaïek, De Open Poort, de Website en Protestantse Omroep v.z.w. (PRO))
 4. Migranten
 5. Vormingscentrum voor Godsdienstonderwijs (V.C.G.O)

U vindt de belangrijkste coördinaties en eventuele andere activiteiten uitgewerkt onder Pastoraat, Diaconaat, Ambten, Dialoog en Kerk en Wereld.

U kunt een volledig overzicht in schema hier downloaden.

U vindt de belangrijkste commissies en wergroepen uitgewerkt onder Commissie Ambten, Pastoraat, Dialoog, Diaconaat, Administratie en Financiën, Werkgroep Projecten.


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be