Protestantse Kerken België | ARPEE

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

ARPEE

ARPEE is een afkorting van ADMINISTRATIEVE RAAD VAN DE PROTESTANTS-EVANGELISCHE EREDIENST. De raad behartigt de belangen van de VPKB en een groot aantal zg. evangelische kerken bij de overheid. De overheid bekostigt in Belgiƫ de salarissen van predikanten, aalmoezeniers en leraren godsdienst. De betekenis van de raad is daarom groot en kan het beste verstaan worden vanuit de historische ontwikkeling.

De erkenning van de ‘erediensten’ in België is verankerd in de grondwet. Vanaf 1839 gold, dat de toenmalige Bond van Protestantse Kerken de enige erkende Protestantse kerk was. Vanaf 1979 werd dat de VPKB. Naast de Katholieke kerk werd lange tijd deze Protestantse kerk als enige door de overheid ondersteund.
Maar de tijd gaat voort. Er ontstonden steeds meer onafhankelijke kerken die Protestants evangelisch waren, maar die zich niet bij de VPKB aansloten. Men kan denken aan evangelische kerken die een andere theologische koers varen en aan gemeenschappen die bijv. uit landen in Afrika komen en eveneens hun eigen evangelische cultuur meegenomen hebben. De verschillen met de landelijke Protestantse kerk waren vaak te groot om te kunnen samenwerken. Het betekende dat deze kerken geen beroep konden doen op financiële steun van de overheid. Wel zochten ze elkaar en vormden een gezamenlijke synode: de Federale Synode van de Protestantse en Evangelische Kerken in België.
Vanaf 1998 is er door de Synode van de VPKB met deze Federale Synode samengewerkt om tot een oplossing te komen. Er werd een administratief orgaan in het leven geroepen, dat beide vleugels bij de overheid ging vertegenwoordigen. Dit orgaan regelt vanaf 2003 alle financiële zaken van beide synodes. Zo is er meer rechtvaardigheid gekomen in de behandeling van kerken, die in feite recht hebben op dezelfde overheidssteun.

Binnen de ARPEE zijn verschillende commissies aan het werk, die gaan over de gezamenlijke belangen van de verschillende diensten:

  • legeraalmoezeniersdienst
  • aalmoezeniersdienst in de strafinrichtingen
  • aalmoezeniersdienst in de ziekenhuisinstellingen en de rust- en verzorgingstehuizen
  • protestants godsdienstonderwijs in de Franse en de Duitstalige Gemeenschap
  • protestants godsdienstonderwijs in de Vlaamse Gemeenschap
  • openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Vlaamse Gemeenschap
  • openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Franse Gemeenschap
  • openbare protestantse radio- en televisie-uitzendingen in de Duitstalige Gemeenschap

De ARPEE is gevestigd in het Huis van het Protestantisme, Brogniezstraat 44, 1070, Brussel.

Meer informatie vindt u op de website van de Arpee.Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be