Protestantse Kerken België | Commissie Ambten

Huis van het Protestantisme |  contact |  organigram

Commissie Ambten

Als we denken aan de ambten in de kerk wordt als eerste meestal de predikant genoemd. Een belangrijke taak van de Commissie Ambten is inderdaad het begeleiden van predikanten.

commissie ambten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooral zij die pas binnenkomen in de VPKB en wensen predikant te worden passeren deze commissie. Studenten krijgen begeleiding aangeboden om thuis te raken in onze kerk en om te ervaren hoe ze functioneren in het predikantenberoep. Als proponent krijgen zij van de commissie een vaste mentor toegewezen, die de student coacht in diens eerste ervaringen met het werk.
In de VPKB komt het echter regelmatig voor dat predikanten uit het buitenland in een Belgische protestantse gemeente gaan werken. Ook zij worden zorgvuldig begeleid en moeten bij de aanvang van hun werk een mondelinge proeve afleggen over hun kennis van de nationale kerkgeschiedenis, de belijdenisgeschriften en de kerkorde. Ook daar zorgt de commissie voor, terwijl dezelfde mensen daarna een tweetal jaren lang door de commissie worden gevolgd in hun integratie in de kerk en in België.
De commissie is ook verantwoordelijk voor de bezinning en de studie over het ambt en organiseert de bijscholing van de predikanten. Tevens onderhoudt ze de contacten met de Protestantse Faculteit in Brussel.
Naast de commissie Ambten bestaan er werkgroepen die de volgende specifieke predikantstaken coördineren: de legeraalmoezeniersdienst, de aalmoezeniersdienst van strafinrichtingen, die van de ziekenhuizen en die van de luchthaven Zaventem. Behalve de aalmoezeniersdienst van de luchthaven staan deze alle onder de ARPEE en daar wordt dan ook contact mee onderhouden over deze predikantstaken. Zie daarvoor onder Pastoraat.

De leden van de Commissie Ambten:

dhr. J.-P. Ingels (OWVL)
ds. M. Schippers - namens de Synodale Raad
ds. K. Depoortere - namens het distrcit Oost en West Vlaanderen dhr. F. Pouliart, namens het district ABL
ds. Marcel Pool - als coördinator ambten
ds. T. Schouten - Voorzitter
ds. J. Visser - Secretaris, e-mail: j.h.visser@skynet.be

 


Terug naar boven
Verenigde Protestantse Kerk in België
Brogniezstraat, 44
B, 1070 Brussel
T: 02 511 44 71
Neem contact op

Franstalige versie: epub.be